Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Υπηρεσίες Xρηστών :: Κλειστές Συλλογές (Σπάνια & Πολύτιμα) :: Κλειστές συλλογές :: Αγορές & δωρεές :: Ηλεκτρονική καταλογογράφηση του αρχείου Πρεβελάκη
Κλειστές συλλογές
Η επεξεργασία και ηλεκτρονική καταλογογράφηση του Αρχείου ξεκίνησε το Μάρτιο του 1994 και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 1996. Η καταλογογράφηση βασίστηκε, κατά κύριο λόγο, στην έγγραφο προς έγγραφο αποδελτίωση του Λευτέρη Πρεβελάκη, με βάση τις εξής παραμέτρους: Αύξ. Αριθμός εγγράφου -Χρονολογία- Είδος -Μορφή- Συγγραφέας ή Αποστολέας αν πρόκειται για επιστολή- Παραλήπτης-Έργα και Μεταφράσεις Πρεβελάκη-Γλώσσα- Μεταφραστής- Έργα άλλων συγγραφέων- Υποθέσεις- Θέματα- Κρίσεις- Σύμμεικτα- Παρατηρήσεις.
Το υπόδειγμα της ταξινόμησης του Λευτέρη Πρεβελάκη προσαρμόστηκε στις δυνατότητες της ηλεκτρονικής μηχανογράφησης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο απώτερος στόχος αυτής της παρέμβασης ήταν η ενοποίηση της βάσης δεδομένων του αρχειακού και βιβλιογραφικού υλικού της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ειδικά για το κληροδότημα Πρεβελάκη η ενοποίηση αυτή είναι σημαντική, μια και προσφέρει στον ερευνητή του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ανάγλυφο, το μωσαϊκό των σχέσεων και των ενδιαφερόντων του συγγραφέα.
Εκτός από αυτήν την αναγκαστική προσαρμογή των δεδομένων της αρχειοθέτησης του Λ. Πρεβελάκη στις δυνατότητες του ηλεκτρονικού συστήματος της Βιβλιοθήκης, στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος συνέβαλε η τελική επέμβαση της ομάδας φιλολόγων και ιστορικών που ανέλαβε την ηλεκτρονική καταχώρηση των δεδομένων. Με την δική παρέμβαση, τα δεδομένα του αρχείου Πρεβελάκη επεξεργάστηκαν έτσι ώστε να αποτελούν πηγή πληροφοριών για τον ίδιο τον Παντελή Πρεβελάκη και για τον ευρύτερο πνευματικό χώρο μέσα στον οποίο εκείνος κινήθηκε.
Σχετικοί σύνδεσμοι:
Αρχείο Παντελή Πρεβελάκη