Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Υπηρεσίες Xρηστών :: Κλειστές Συλλογές (Σπάνια & Πολύτιμα) :: Κλειστές συλλογές :: Αγορές & δωρεές :: Ιωάννης Ε. Καλιτσουνάκης
Κλειστές συλλογές
Ιωάννης Ε. Καλιτσουνάκης

1878: Γεννήθηκε στα Χανιά, όπου και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του.

1894-1901: Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

1896: Ως φοιτητής δημοσίευσε άρθρο με τίτλο Αι δύο ημέραι των σφαγών εν Χανίοις.

1902-1904: Μετέβη στη Γερμανία με υποτροφία της Κρητικής Πολιτείας, όπου και παρακολούθησε μαθήματα Φιλοσοφίας, Φιλολογίας, και παιδα- γωγικών κοντά στους Wilamowitz, Ed. Meyer, Wilh. Schulze, Fr. Paulsen A. Harnack κ.ά.

1905: Καθηγητής στο Φροντιστήριο Ανατολικών Γλωσσών του Πανεπιστημίου του Βερολίνου.

1914: Δημοσίευσε το Neugriechisches Lesebuch (Schrift- und Lesebuch).

1916: Αιχμάλωτος στο στρατόπεδο πολιτικών αιχμαλώτων του Holzminden.

1919: Δημοσίευση της μελέτης του Μεσαιωνικαί και νέαι ελληνικαί ερμηνείαι παρ' Ευσταθίω.

1922: Δημοσίευση της μελέτης του Επταδικαί έρευναι.

1924-1948: Τακτικός καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

1926: Ιδρυτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

1928: Ανέλαβε τη διδασκαλία της μεσαιωνικής ελληνικής φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βερολίνου, διατηρώντας παράλληλα την έδρα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

1933: Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών της Ελλάδας.

1937: Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

1938: Ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Κρητικών Σπουδών.

1947: Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.

1949: Δίδαξε Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία στο Freie Univeritat Berlin.

1953: Επίτιμος εν ενεργεία καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Freie Univeritat Berlin.

1958: Δημοσίευσε την εργασία του Η αναβίωσις των κλασσικών σπουδών εν Ελλάδι από της απελευθερώσεως και εντεύθεν

1961: Πρόεδρος του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός.

1961: Μέλος της τιμητικής επιτροπής του Α΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου.

1966: Πέθανε στο Βουκουρέστι, ενώ μετείχε σε συνέδριο ως απεσταλμένος της Ακαδημίας Αθηνών.