Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Υπηρεσίες Xρηστών :: Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης :: Αναζήτηση υλικού του ΚΕΤ
Αναζήτηση μέσω της τοπικής Βάσης Δεδομένων της Βιβλιοθήκης

Υλικό που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ευρωπαϊκές Σπουδές μπορεί να βρει κανείς στο σύνολο των Συλλογών της Βιβλιοθήκης, στην Κύρια Συλλογή, τις Κλειστές Συλλογές, τη Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού και τη Συλλογή του ΚΕΤ. Η αναζήτησή του μπορεί να γίνει μέσω του αυτοματοποιημένου Καταλόγου της Βιβλιοθήκης.

Θεματικές επικεφαλίδες και ταξινομικοί αριθμοί για την αναζήτηση υλικού σχετικού με τις Ευρωπαϊκές Σπουδές στη Βιβλιοθήκη του Π.Κ.
Ταξινομικός αριθμός JN 30
Σημ. JN = Ευρωπαϊκά πολιτικά συστήματα
 • European federation
 • European integration
 • Intergovernmental Conference of the European Union (1996)
 • Council of Europe
 • Council of the European Communities
 • European Economic Community
Ταξινομικός αριθμός HC 240-241.2
Σημ. HC = Οικονομική ιστορία
 • European Union
 • European Economic Community Countries
 • European Union Countries (Εξετάζονται αντίστοιχα ως γεωγραφικές περιοχές)
 • Europe 1992
 • Europe - Economic integration (Ταξινομείται το υλικό σχετικά με την οικονομική ενοποίηση της Ευρώπης)
Ταξινομικός αριθμός KJE 4443.3 1992 αλλά και HC 241.2
Σημ. KJE = Ευρωπαϊκό Δίκαιο
 • Treaty on European Union (1992)
 • Treaty on European Union (1992) - Protocols, etc.
Υλικό σχετικά με επιμέρους ζητήματα και πολιτικές που εφαρμόζονται στους διάφορους τομείς ταξινομούνται στις επιμέρους θεματικές κατηγορίες, π.χ.:
 • Agriculture - European Union countries
 • Agriculture and state - European Economic Community countries
 • Agriculture and state - European Union countries
 • European Economic Community countries - Rural conditions
 • European Union countries - Rural conditions
 • International business enterprises - European Economic
 • Community countries
 • International business enterprises - European Union countries
Ταξινομική κατηγορία HD
Σημ. HD = Τομείς της οικονομίας - επιχειρήσεις - εργασία
 • Labor law and legislation - European Economic Community countries
 • Labor law and legislation - European Union countries
 • Manpower - European Economic Community countries
 • Manpower - European Union countries
 • Labor market - European Economic Community countries
 • Labor market - European Union countries
Ταξινομικός αριθμός HF 1532.92
Σημ. HF = Εμπόριο - Διεθνείς οικονομικές σχέσεις
 • European Economic Community countries - Commerce
 • European Union countries - Commerce
 • European Economic Community countries - Foreign economic relations
 • European Union countries - Foreign economic relations
Ταξινομικός αριθμός HG 930.5
Σημ. HG = Οικονομική πολιτική
 • European Monetary System (Organization)
 • Monetary Policy - European Economic Community countries
 • Monetary Policy - European Union countries
 • Money - European Economic Community countries
 • Money - European Union countries
Ταξινομικός αριθμός KJE 6266
Σημ. KJE = Ευρωπαϊκό Δίκαιο - κλάδοι του Δικαίου - Νομοθεσία που διέπει επιμέρους τομείς
 • Law and legislation - European Union countries
 • Educational law and legislation- European Economic Community countries
 • Educational law and legislation - European Union countries
Ταξινομικός αριθμός LA 620.628
Σημ. L…= Εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική
 • Education - European Economic Community countries
 • Education - European Union countries
Ταξινομικός αριθμός LC 93.E68
 • Education and state - European Economic Community countries
 • Education and state - European Union countries
Ταξινομικός αριθμός LB 1140.25.E8
 • Education, Preschool - European Economic Community countries
 • Education, Preschool - European Union countries
Ταξινομικός αριθμός JV 7590
Σημ. JV = Μετανάστευση
 • European Economic Community countries - Emigration and immigration
 • European Union countries - Emigration and immigration
Ταξινομικός αριθμός JX 1542
Σημ. JX = Διεθνείς σχέσεις
 • European Economic Community countries - Foreign relations
 • European Union countries - Foreign relations