Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Γενικές Πληροφορίες :: Οργάνωση της Βιβλιοθήκης :: Βιβλιοθήκες
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου
Γνωστικό αντικείμενο
 • Ανθρωπιστικές επιστήμες
 • Κοινωνικές & Πολιτικές Επιστήμες
 • Επιστήμες της Αγωγής

(Ελληνική Φιλολογία & Λογοτεχνία, Γλωσσολογία, Θεατρολογία, Ιστορία, Αρχαιολογία, Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Οικονομία κλπ.)

Υπηρεσίες χρηστών
 • Δανεισμός
 • Διαδανεισμός
 • Πληροφόρηση  & Εκπαίδευση χρηστών
 • Συλλογές Περιορισμένου δανεισμού
 • Κλειστές συλλογές (Σπάνια και Πολύτιμα)
 • Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο
 • Αναγνωστικά - φωτοαντιγραφικά για μικροφίλμ
 • Φωτοτυπίες - Εκτυπώσεις
 • Γραμματεία Βιβλιοθήκης
 • Διεύθυνση Βιβλιοθήκης
Ωράριο λειτουργίας
Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 20:00
Σάββατο: 09:00 - 15:00
Στοχεία επικοινωνίας

Tηλ: 28310 77810
Fax: 28310 77850
e-mail: libr_AT_lib.uoc.gr

Διεύθυνση
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
74100, Ρέθυμνο Κρήτης
Βιβλιοθήκη Ηρακλείου
Γνωστικό αντικείμενο
 • Βιολογία
 • Επιστήμη Υπολογιστών
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών
 • Ιατρική
 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Χημεία
Υπηρεσίες χρηστών
 • Δανεισμός
 • Διαδανεισμός
 • Πληροφόρηση & Εκπαίδευση χρηστών
 • Συλλογές Περιορισμένου δανεισμού
 • Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο
 • Φωτοτυπίες - Εκτυπώσεις
Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή: 08:30 - 20:00
Σάββατο: 09:00 - 15:00

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: +30 2810 393256
Fax: 2810 393234
e-mail: libh_AT_lib.uoc.gr

Διεύθυνση
Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου
70013 Ηράκλειο, Κρήτης