Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
εκτυπώσιμη μορφή
desc   
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Ανακοινώσεις
Τρέχουσες
Αρχείο


RSS feed για τις ανακοινώσειςrss feed
Εμφανίζονται:   249-256  από   268 [Αρχή] [Προηγούμενη] [Επόμενη] [Τέλος] Σελίδα: [28][29][30][31][32][33][34]
10-12-2007
[+] Νέο παράρτημα της Βιβλιοθήκης (Σχολή Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών)

Οι συλλογές του Χημικού τμήματος και του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών μεταφέρθηκαν στο νέο παράρτημα της Βιβλιοθήκης, το οποίο στεγάζεται στο κτίριο του Χημικού στις Βούτες.

ώρες λειτουργίας : Δευτέρα - Παρασκευή 08.30 - 14.30
τηλ. επικοινωνίας : 2810 545124

 

27-11-2007
[+] Αναλυτική προκήρυξη απασχόλησης προσωπικού Πανεπιστημίου Κρήτης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ    
                
Αριθ. Πρωτ:  10913 / 27-11-07

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΟΙΣΤΡΟΣ: ενίσχυση και εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσιών Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Κρήτης», το οποίο χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ και κατά 25% από Εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με σύμβαση έργου με ένα άτομο για το Εργαστήριο Συντήρησης Βιβλίου και Αρχειακού Υλικού  της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο 

Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται:

 • Εργασίες Προληπτικής  Συντήρησης παλαιών  βιβλίων
 • Εργασίες επιδιόρθωσης νεοτέρων βιβλίων
 • Εργασίες Διατήρησης Βιβλιοδεσίας.
 Προσόντα:
 • Τελειόφοιτος ή πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμων της αλλοδαπής με αντικείμενο Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων με ειδικότητα στο χαρτί ή παρεμφερής εκπαίδευσης
 • Εμπειρία /εργασία στο αντικείμενο της βιβλιοδεσίας.
Επιθυμητά προσόντα
 • Γνώση μίας ευρωπαϊκής γλώσσας
 • Πρόσφατη ευδόκιμη προϋπηρεσία. 
 • Για τους άνδρες υποψήφιους να έχουν εκπληρώσει την θητεία τους
Οποιοδήποτε επιπλέον προσόν που μπορεί να πιστοποιηθεί επισήμως (πιστοποιητικό ή βεβαίωση)  θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν:
 • για την προσκόμιση της αναλυτικής προκήρυξης με την κ. Σαδμάν Σόρε (τηλ: 2810-393258)
 • για πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα εργασίας με την κ. Πετράκη Νίκη  (τηλ: 28310-77832)

Η προθεσμία υποβολής των  δικαιολογητικών είναι μέχρι Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2007 και ώρα 13:30 μ.μ.. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής (ΕΛΤΑ ή courier) ο φάκελος των δικαιολογητικών πρέπει να έχει ημερομηνία σφραγίδας μέχρι την 7 Δεκεμβρίου 2007. Διαφορετικά οι αιτήσεις θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στη διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Λεωφόρος Κνωσού, Γραφείο Δ-103
714 09 Ηράκλειο
(υπόψη κ. Βουλγαράκη, τηλ: 2810-393172) 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση πρόσληψης (προμηθεύεται από την Υπηρεσία μας)
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών 
Επιθυμητά Δικαιολογητικά
 1. Αποδεικτικά στοιχεία για εμπειρία και γνώσεις που δεν πιστοποιούνται από τίτλους σπουδών (μπορεί να χρησιμοποιηθεί βεβαίωση προηγούμενου εργοδότη)
 2. Συστατική επιστολή
 3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας 
Τρόπος επιλογής
 • Προσωπικές συνεντεύξεις

   O Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης  

   Εμμανουήλ Πετράκης

06-11-2007
[+] Σεμινάρια Αναζήτησης Βιβλιογραφίας σε θέματα Φυσικής

Το τμήμα Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης Χρηστών της Βιβλιοθήκης (παράρτημα Φυσικής – Βιολογίας) οργανώνει σεμινάρια σχετικά με την αναζήτηση βιβλιογραφίας σε θέματα Φυσικής για τους προπτυχιακούς φοιτητές στα πλαίσια των μαθημάτων Αγγλικά ΙΙΙ και Σύγχρονη Φυσική με Αγγλικά Ι.
Τα σεμινάρια αφορούν στην επισκόπηση των πηγών πληροφόρησης σχετικά με τη Φυσική και στην παρουσίαση της μεθοδολογίας για αποτελεσματική βιβλιογραφική αναζήτηση.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα Η/Υ 2 του τμήματος Φυσικής (επίπεδο 1 - ισόγειο) ως εξής:

Δευτέρα 12/11, 9:00-11:00

Φοιτητές του μαθήματος Σύγχρονη Φυσική με Αγγλικά Ι

Τετάρτη 14/11, 13:00-15:00

Φοιτητές του μαθήματος Σύγχρονη Φυσική με Αγγλικά Ι

Πέμπτη 15/11, 11:00-13:00

Φοιτητές του μαθήματος Αγγλικά ΙΙΙ

Παρασκευή 16/11, 9:00-11:00

Φοιτητές του μαθήματος Αγγλικά ΙΙΙ

Για περισσότερες πληροφορίες και προγραμματισμό νέων παρουσιάσεων, επικοινωνήστε με την κ. Ειρήνη Λεγάκη, ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά (2810 394267, 394313).

05-11-2007
[+] Σεμινάριο για τη βασική χρήση και τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης στο Ρέθυμνο

ΡΕΘΥΜΝΟ - Κεντρική Βιβλιοθήκη
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ


* Ενημέρωση για τη βασική χρήση και τους κανόνες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης
(ώρα 9:30 - 11:00)
* Σεμινάριο για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταλόγου της Βιβλιοθήκης
(ώρα 11:30 - 12:45)

* * Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΩΝ

31-10-2007
[+] Αλλαγή ωραρίου Βιβλιοθήκης - παράρτημα Κνωσού
Με απόφαση της 577ης / 25.10.2007 συνεδρίας του Πρυτανικού Συμβουλίου, το ωράριο της Βιβλιοθήκης - παράρτημα Κνωσού, τροποποιείται από 05.11.2007 ως εξής:

Δευτέρα - Παρασκευή 08.00 - 17.00

29-10-2007
[+] Ψηφιοποίηση, ανάδειξη και αξιοποίηση των πολιτιστικών τεκμηρίων και συλλογών του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη

Την Πέμπτη 25/10/2007 παρουσιάστηκε από το Μουσείο Καζαντζάκη το έργο “Ψηφιοποίηση, ανάδειξη και αξιοποίηση των πολιτιστικών τεκμηρίων και συλλογών του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη”, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας.

Στο έργο συμμετείχε η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης η οποία είχε αναλάβει την επιστημονική τεκμηρίωση, την ηλεκτρονική καταλογογράφηση 20.777 τεκμηρίων του Μουσείου Καζαντζάκη. Το υλικό αυτό αφορούσε τις έντυπες εκδόσεις έργων του Ν. Καζαντζάκη που διαθέτει το Μουσείο, μελέτες για το έργο του συγγραφέα, την αλληλογραφία του, φωτογραφίες, θεατρικά προγράμματα, οπτικοακουστικό αρχείο, το πλούσιο αρχείο αποκομμάτων που έχει θησαυρίσει το Μουσείο, καθώς και τα αυτόγραφα έργα του συγγραφέα που σώζονται σήμερα σε αυτό.

Για την ηλεκτρονική τεκμηρίωση του υλικού ακολουθήθηκαν τα πρότυπα του MARC 21 και χρησιμοποιήθηκε πρόγραμμα τεκμηρίωσης της ομάδας Τ&Π της Βιβλιοθήκης του Π.Κ. Το έργο εκτέλεσε το τμήμα Σπάνιων και Πολύτιμων Βιβλίων της Βιβλιοθήκης. Στην εκτέλεσή του συμμετείχαν υπό την εποπτεία της υπεύθυνης των Κλειστών Συλλογών κ. Ελένης Κωβαίου οι:

Ολυμπία Ταχοπούλου, Δρ. φιλολογίας

Δήμητρα Γιαπλέ, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην Ιστορία της Τέχνης

Βέρα Τσαγκάρη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια της Θεατρολογίας.

Φώτης Παπαδόπουλος, μεταπτυχιακός φοιτητής στην Παπυρολογία

Γεωργία Κουσκουρίδα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Αρχαιολογίας

Το Ηλεκτρονικό σύστημα τεκμηρίωσης που χρησιμοποιήθηκε στην φάση υλοποίησης του έργου κατασκευάστηκε από τον Μηχανικό λογισμικού της ομάδας Τ&Π Γιάννη Κοσμά.

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι καρπός του προγράμματος που ανέλαβε και εκτέλεσε η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι η δημιουργία της σημαντικότερης αυτή τη στιγμής ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Χάρη στα έγκυρα ευρετήρια κυρίων ονομάτων και θεμάτων στην αγγλική και ελληνική γλώσσα καθώς και στις αναλυτικές περιλήψεις των τεκμηρίων που τεκμηριώθηκαν πιστεύουμε ότι το έργο θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη του έργου του Νίκου Καζαντζάκη παγκοσμίως.

Διεύθυνση πρόσβασης του έργου της επιστημονικής τεκμηρίωσης γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Μουσείου Καζαντζάκη: www.kazantzakis-museum.grΣύντομα οι βιβλιογραφικές εγγραφές θα συνοδεύονται από το ίδιο το τεκμήριο σε ψηφιακή μορφή.

25-10-2007
[+] Σεμινάρια για τους πρωτοετείς φοιτητές στο Ηράκλειο- Σχολή Επιστημών Υγείας

H Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης καλωσορίζει τους πρωτοετείς φοιτητές και τους ενημερώνει με ειδικά σεμινάρια για τις έντυπες και τις ηλεκτρονικές συλλογές της καθώς και για τις διαθέσιμες υπηρεσίες. Η συμμετοχή είναι απαραίτητη για την εγγραφή στη Βιβλιοθήκη και την απόκτηση δικαιώματος δανεισμού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007-2008 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Σχολή Επιστημών Υγείας

Τα σεμινάρια " Χρήση της Βιβλιοθήκης και των Ηλεκτρονικών σελίδων της " πραγματοποιούνται ως εξής :

 • Τετάρτη 31 Οκτωβρίου : 13.00 - 14.00 & 14.00 - 15.00
 • Τρίτη 06 Νοεμβρίου : 16.00 - 17.00 & 17.00 - 18.00
16-10-2007
[+] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Δημιουργία & Υποστήριξη Εκπαιδευτικού Υλικού

Αριθ. Πρωτ.: 9408/15-10-07

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΟΙΣΤΡΟΣ: ενίσχυση και εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσιών Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Κρήτης», το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ και κατά 25% από Εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με σύμβαση έργου με ένα άτομο για την αναβάθμιση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης.


Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται:

 • Παραγωγή ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού

 • Διασύνδεση του με τη ψηφιακή βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης


Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχιούχος Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών.

 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 • Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού για ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον Web. (HTML, PHP, JavaScript, Servlets, XML).

 • Πολύ καλή γνώση των γλωσσών προγραμματισμού C, Java.

 • Καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων, τεχνολογιών και πρωτοκόλλων διαδικτύου, ασφάλειας συστημάτων.

 • Πολύ καλή γνώση Βάσεων Δεδομένων. (ORACLE, MySQL).

 • Πολύ καλή γνώση μοντελοποίησης διαδικασιών.

 • Επιθυμητές οικονομοτεχνικές γνώσεις αξιοποίησης ηλεκτρονικής πληροφορίας.

 • Πολύ καλή γνώση τεχνολογιών ηλεκτρονικής μάθησης (SCORM, Ζ39.50)


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα εργασίας με τον κ. Χρ. Νικολάου (τηλ: 2810-393534)


Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών είναι μέχρι Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2007 και ώρα 13:30 μ.μ.. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής (ΕΛΤΑ) ο φάκελος των δικαιολογητικών πρέπει να έχει ημερομηνία σφραγίδας μέχρι την προηγούμενη μέρα από την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Διαφορετικά οι αιτήσεις θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες.


Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Κρήτης,

Λεωφόρος Κνωσού, Γραφείο Δ-103

714 09 Ηράκλειο

(υπόψη κ. Βουλγαράκη, τηλ: 2810-393172)Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση πρόσληψης (προμηθεύεται από την Υπηρεσία μας)

 2. Βιογραφικό σημείωμα

 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Εμμανουήλ Πετράκης

Εμφανίζονται:   249-256  από   268 [Αρχή] [Προηγούμενη] [Επόμενη] [Τέλος] Σελίδα: [28][29][30][31][32][33][34]