Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Πληροφοριακή Συλλογή

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια μια συστηματική προσπάθεια συλλογής έγκυρου πληροφοριακού υλικού, το οποίο διατίθεται ελεύθερα στο δίκτυο.

Ως κριτήριο επιλογής του υλικού που περιλαμβάνεται στην Πληροφοριακή Συλλογή θεωρείται η εγκυρότητα της πηγής και η εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.

Πηγές Ελεύθερης πρόσβασης
Επιλεγμένες συνδέσεις σε καταλόγους και συλλογές, όπου ευρετηριάζονται πληροφορίες σχετικές με εκδόσεις, επιστημονικούς φορείς και Πανεπιστήμια, διατίθενται θεματικές βιβλιογραφίες κ.λ.π.

Λεξικά
Συνδέσεις με λεξικά διαφόρων γλωσσών, λεξικά ειδικής ορολογίας και δικτυακούς τόπους με συλλογές λεξικών.