Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
εκτυπώσιμη μορφή
desc   
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Ανακοινώσεις
Τρέχουσες
Αρχείο


RSS feed για τις ανακοινώσειςrss feed
Εμφανίζονται:   521-528  από   563 [Αρχή] [Προηγούμενη] [Επόμενη] [Τέλος] Σελίδα: [63][64][65][66][67][68][69]
25-02-2008
[+] Σεμινάρια για τη χρήση της Βιβλιοθήκης (Χημικό - Βούτες)

Η Βιβλιοθήκη της ΣΘΤΕ (Χημικό - Βούτες) θα πραγματοποιήσει σεμινάρια με θέμα:
"Χρήση της Βιβλιοθήκης και των Ηλεκτρονικών σελίδων της" *

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν  στο χώρο της Βιβλιοθήκης (Τμήμα Χημείας, ισόγειο) ως εξής:

Για τους πρωτοετείς φοιτητές του Χημικού Τμήματος 
Τρίτη      04 Μαρτίου, ώρα 13.00 - 14.00
Τετάρτη  05 Μαρτίου, ώρα 09.00 - 10.00
Πέμπτη   06 Μαρτίου, ώρα 13.00 - 14.00
Τρίτη      11 Μαρτίου, ώρα 13.00 - 14.00
Τετάρτη  12 Μαρτίου, ώρα 09.00 - 10.00
Πέμπτη   13 Μαρτίου, ώρα 13.00 - 14.00

Για τους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Υλικών
Τετάρτη   05 Μαρτίου, ώρα 13.00 - 14.00
Τετάρτη   12 Μαρτίου, ώρα 13.00 - 14.00


Δήλωση συμμετοχής:
μία ημέρα πριν από την επιθυμητή ημερομηνία στο τμήμα εξυπηρέτησης της  Βιβλιοθήκης (ισόγειο, Τμήμα Χημείας, Βούτες, τηλ. 2810 - 54 51 24)

* Για την απόκτηση κωδικού για το δανεισμό βιβλίων είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση του σεμιναρίου

Σημ. Οι ώρες των σεμιναρίων διαμορφώθηκαν βάσει του προγράμματος μαθημάτων του Α’ έτους.
Θα ακολουθήσουν αντίστοιχα σεμινάρια και για τους φοιτητές των υπόλοιπων ετών.
                                                                       

 

20-02-2008
[+] Σεμινάριο για τη βασική χρήση και τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης στο Ρέθυμνο

ΡΕΘΥΜΝΟ - Κεντρική Βιβλιοθήκη
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ


* Ενημέρωση για τη βασική χρήση και τους κανόνες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης
(ώρα 9:30 - 11:00)
* Σεμινάριο για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταλόγου της Βιβλιοθήκης
(ώρα 11:30 - 12:45)

* * Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΩΝ

20-02-2008
[+] Orientation Course on the University Library (Rethymno)

ATTENTION
ERASMUS STUDENTS

Introductory orientation course on the University Library (Rethymno)
Library, Friday 29 February 2008, 13:00

19-02-2008
[+] Αναλυτική προκήρυξη απασχόλησης προσωπικού Πανεπιστημίου Κρήτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Ανταίος: ενιαίο ηλεκτρονικό ευρετήριο βασικών εγχειριδίων των νεοελληνικών σπουδών»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταίος: ενιαίο ηλεκτρονικό ευρετήριο βασικών εγχειριδίων των νεοελληνικών σπουδών», το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το ΕΤΠΑ και κατά 25% από Εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου 4 - 7 άτομα (με πλήρη ή μερική απασχόληση ανάλογα με τον αριθμό των ενδιαφερομένων) στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ρέθυμνο και Ηράκλειο, για την ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική τεκμηρίωση υλικού το οποίο αφορά στο πρόγραμμα «Ανταίος: ενιαίο ηλεκτρονικό ευρετήριο βασικών εγχειριδίων των νεοελληνικών σπουδών». Η μέγιστη διάρκεια σύμβασης δε θα υπερβαίνει τους 7 μήνες.  

Στα καθήκοντα του προσωπικού περιλαμβάνονται :

 •  Πρωτότυπη βιβλιογραφική τεκμηρίωση υλικού με τους κανόνες AACR2, MARC 21
 • Επιλογή υπαρχόντων  βιβλιογραφικών εγγραφών από τον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης  και προετοιμασία τους για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ανέμη
 •  Ψηφιοποίηση
 • Οπτική αναγνώριση κειμένου
 • Ποιοτικός έλεγχος δεδομένων (Proof-reading)
 •  Δημιουργία πινάκων περιεχομένων
 • Αντιστοίχιση των όρων των ευρετηρίων με καθιερωμένες μορφές των ονοματικών και θεματικών ευρετηρίων που χρησιμοποιούνται από τον ηλεκτρονικό κατάλογο καθιερωμένων όρων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης και άλλων βιβλιοθηκών της χώρας
 • Αντιστοίχιση των ευρετηρίων με τις βιβλιογραφικές εγγραφές στο σύστημα Ανέμη
 • Αντιστοίχιση σελίδων των φυσικών τεκμηρίων με αυτές των ψηφιακών αντιγράφων
 • Μορφοποίηση δεδομένων για μαζική εισαγωγή
 • Μαζική εισαγωγή δεδομένων
 • Επιμέλεια
Απαραίτητα προσόντα:
 • Πτυχιούχος ή Τελειόφοιτος ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ (Βιβλιοθηκονόμων ή πτυχίο άλλων θεωρητικών ή θετικών Επιστημών) (ή ισότιμων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ).
 • Γνώσεις ξένων γλωσσών.
 • Πρόσφατη ευδόκιμη προϋπηρεσία σε συναφή προγράμματα.
 • Χρήση διαδικτύου για την αναζήτηση-ανάκτηση βιβλιογραφικών πληροφοριών από ελληνικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων.
 • Πολύ καλή γνώση και εμπειρία του Ms Office (περιβάλλον MS Windows)
 • Χρήση προγραμμάτων οπτικής αναγνώρισης OCR.
 • Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική θητεία τους ή να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν πρόκειται να κληθούν να υπηρετήσουν κατά την περίοδο εκτέλεσης του προγράμματος.
Επιθυμητά προσόντα:
 • Εμπειρία στη χρήση της γλώσσας CCL για την αναζήτηση δεδομένων σε βιβλιογραφικό σύστημα
 • Εμπειρία στη χρήση καταλόγου βιβλιογραφικού συστήματος
 • Γνώση της γλώσσας XML για τη μορφοποίηση δεδομένων
 • Εμπειρία σε μετασχηματισμούς δεδομένων με χρήση εργαλείων μορφοποίησης XML
 • Ειδικές γνώσεις στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών στο περιβάλλον μιας Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης (χρήση ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθήκης για καταλογογράφηση και εισαγωγή δεδομένων σύμφωνα με τα πρότυπα AACR2, MARC 21,  LCSH.

Οποιοδήποτε επιπλέον προσόν που μπορεί να πιστοποιηθεί επισήμως (πιστοποιητικό ή βεβαίωση)  θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.   Η προθεσμία υποβολής των  δικαιολογητικών είναι μέχρι την Παρασκευή 29 Φεβρουαρίου 2008 και ώρα 13:30 μ.μ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής (ΕΛΤΑ ή courier) ο φάκελος των δικαιολογητικών πρέπει να έχει ημερομηνία σφραγίδας μέχρι Δευτέρα 25/2/2008. Διαφορετικά η υποβολή θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη.  

Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στη διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Λεωφόρος Κνωσού
Γραφείο Δ-103
714 09 Ηράκλειο
(υπόψη κ. Βουλγαράκη Βιβή,
τηλ: 2810-393172)
 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.  Αίτηση πρόσληψης (διατίθεται  από την Υπηρεσία μας)
2.  Βιογραφικό σημείωμα
3.   Αντίγραφα τίτλων Σπουδών
4.   Αποδεικτικά στοιχεία για εμπειρία και γνώσεις που δεν πιστοποιούνται από τίτλους σπουδών (μπορεί να χρησιμοποιηθεί βεβαίωση προηγούμενου εργοδότη)
5.   Βεβαίωση προϋπηρεσίας    

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Εμμανουήλ Πετράκης

 

21-01-2008
[+] Απασχόληση φοιτητών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Π.Κ. (Ρέθυμνο)
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ  Π.Κ. (ΡΕΘΥΜΝΟ)

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης, στα πλαίσια του προγράμματος «ΟΙΣΤΡΟΣ: Ενίσχυση και εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσιών Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Κρήτης» -που συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους (ΥΠ.Ε.Π.Θ) - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (ΕΚΤ)- ενδιαφέρεται να απασχολήσει προπτυχιακούς  φοιτητές /-τριες για την περίοδο από 1 Φεβρουαρίου 2008  έως και 30 Σεπτεμβρίου 2008.


Η απασχόληση θα περιλαμβάνει :

·         Επιμέλεια σωστής λειτουργίας των φωτοτυπικών μηχανημάτων
·         Επανατοποθέτηση βιβλίων, τακτοποίηση αναγνωστηρίων
·         Χρήση του προγράμματος της Βιβλιοθήκης

 Το ωράριο απασχόλησης θα καθοριστεί σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπαλλήλους της Βιβλιοθήκης και η αμοιβή ορίζεται στα 2,80 €, περίπου, την ώρα. 

Προσόντα:

1. Να φοιτούν σε ένα από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο.
2. Ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής γλώσσας
3. Εμπειρία στη χρήση MsOffice, Internet, Windows και δυνατότητα υποστήριξης συναφών εφαρμογών. 

  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη μέχρι την Τρίτη  29 Ιανουαρίου 2008 (σχετικό έντυπο δίνεται από την υπηρεσία). Η διαδικασία αξιολόγησης θα γίνει την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου, ώρα 10:00 π.μ.

Πληροφορίες - Αιτήσεις : κ. Σοφία Κουτουκάκη, τηλ. 2831 077800  

14-01-2008
[+] Απασχόληση φοιτητών στη Βιβλιοθήκη (Ιατρική - Βούτες)

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Π.K.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια του προγράμματος «ΟΙΣΤΡΟΣ: Ενίσχυση και εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης και Υπηρεσιών Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Κρήτης» που συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους (ΥΠ.Ε.Π.Θ) - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (ΕΚΤ), ενδιαφέρεται να απασχολήσει 2 φοιτητές ή φοιτήτριες για την περίοδο  01/02/2008   έως  30/09/2008.

Η απασχόληση θα περιλαμβάνει :

1. Φύλαξη βιβλίων, τακτοποίηση ραφιών
2. Χρήση του προγράμματος της βιβλιοθήκης
3. Την υποστήριξη των χρηστών του ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου σε MsOffice, Internet κλπΤο ωράριο απασχόλησης θα καθοριστεί σε συνεργασία με τους υπαλλήλους του τμήματος και η αμοιβή ορίζεται στα 2,80 € περίπου την ώρα. Η απασχόληση θα είναι στη βιβλιοθήκη της Ιατρικής στις Βούτες.

Προσόντα:

1. Να φοιτά σε ένα από τα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο (κατά προτίμηση σε μία από τις σχολές του Π.Κ. στα παραρτήματα των Βουτών ).
2. Να έχει γνώσεις Ms Office, Internet, Word, HTML. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει μετά από συνέντευξη.


Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν  μέχρι  28/01/2008  υπόψη κας Ε.  Προκοπάκη (τηλέφωνο: 2810 394792  ή e-mail: prokopak@lib.uoc.gr , Βιβλιοθήκη Ιατρικής ):
1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία από τη Γραμματεία του Τμήματος
3. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας)

11-01-2008
[+] Απασχόληση φοιτητών στη Βιβλιοθήκη (Βιβλιοθήκη Κνωσού)

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Π.K.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια του προγράμματος «ΟΙΣΤΡΟΣ: Ενίσχυση και εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης και Υπηρεσιών Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Κρήτης» που συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους (ΥΠ.Ε.Π.Θ) - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (ΕΚΤ), ενδιαφέρεται να απασχολήσει 2 φοιτητές ή φοιτήτριες για την περίοδο  15/02/2008   έως  30/09/2008.  

Η απασχόληση θα περιλαμβάνει :

1. Φύλαξη βιβλίων, τακτοποίηση ραφιών
2. Χρήση του προγράμματος της βιβλιοθήκης (δανεισμός, εισαγωγή στοιχείων)
3. Την υποστήριξη των χρηστών του ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου σε MsOffice, Internet κλπ 

Το ωράριο απασχόλησης θα καθοριστεί σε συνεργασία με τους υπαλλήλους του τμήματος και η αμοιβή ορίζεται στα 2,80 € περίπου την ώρα. Η απασχόληση θα είναι στη βιβλιοθήκη Κνωσού. 

Προσόντα:

1. Να φοιτά σε ένα από τα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Κνωσό.
2. Να έχει γνώσεις Ms Office, Internet, Word, HTML. 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει μετά από συνέντευξη.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν, αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας)  μέχρι  31/01/2008  υπόψη κας Ευαγγελίας Ανυφαντάκη (τηλέφωνο: 2810 393230 ή e-mail: anyfant@lib.uoc.gr Βιβλιοθήκη Κνωσού)

09-01-2008
[+] Απασχόληση φοιτητών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Π.Κ. (Ρέθυμνο)
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ  Π.Κ. (ΡΕΘΥΜΝΟ)

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης, στα πλαίσια του προγράμματος «ΟΙΣΤΡΟΣ: Ενίσχυση και εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσιών Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Κρήτης» -που συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους (ΥΠ.Ε.Π.Θ) - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (ΕΚΤ)- ενδιαφέρεται να απασχολήσει προπτυχιακούς  φοιτητές /-τριες για την περίοδο από 20 Ιανουαρίου 2008  έως και 30 Σεπτεμβρίου 2008.


Η απασχόληση θα περιλαμβάνει :

·         Επιμέλεια σωστής λειτουργίας των φωτοτυπικών μηχανημάτων
·         Επανατοποθέτηση βιβλίων, τακτοποίηση αναγνωστηρίων
·         Χρήση του προγράμματος της Βιβλιοθήκης

 Το ωράριο απασχόλησης θα καθοριστεί σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπαλλήλους της Βιβλιοθήκης και η αμοιβή ορίζεται στα 2,80 €, περίπου, την ώρα. 

Προσόντα:

1. Να φοιτούν σε ένα από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο.
2. Ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής γλώσσας
3. Εμπειρία στη χρήση MsOffice, Internet, Windows και δυνατότητα υποστήριξης συναφών εφαρμογών. 
 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη μέχρι την Τρίτη  15 Ιανουαρίου 2008 (σχετικό έντυπο δίνεται από την υπηρεσία).   Η διαδικασία αξιολόγησης θα γίνει την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου, ώρα 10:00 π.μ.

Πληροφορίες - Αιτήσεις : κ. Σοφία Κουτουκάκη, τηλ. 2831 077800 

Εμφανίζονται:   521-528  από   563 [Αρχή] [Προηγούμενη] [Επόμενη] [Τέλος] Σελίδα: [63][64][65][66][67][68][69]