Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Τοπικές συλλογές :: Βάσεις Δεδομένων :: Πληροφορίες
Πληροφορίες

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Διεθνείς βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων και βάσεις δεδομένων πλήρους κειμένου.

Είναι δυνατή η βιβλιογραφική αναζήτηση και η δημιουργία βιβλιογραφίας, διατίθενται προδημοσιεύσεις, περιλήψεις ή και τα πλήρη κείμενα των εργασιών. Μέσω των βάσεων ISI Web of Science και Scopus, παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης και εντοπισμού των αναφορών (citations) σε δημοσιευμένα άρθρα.

Η πρόσβαση παρέχεται είτε μέσω διμερών συμβάσεων μεταξύ του Πανεπιστημίου και των εκδοτών, είτε μέσω συλλογικών συμβάσεων μεταξύ του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-link) και των εκδοτών. Και στις δύο περιπτώσεις η πρόσβαση είναι ελεγχόμενη και παρέχεται μόνο μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Κρήτης (οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου -VPN- του Παν/μίου Κρήτης, για απομακρυσμένη πρόσβαση στις Βάσεις, εδώ).

Η πρόσβαση στις Βάσεις Δεδομένων που διατίθενται στο δίκτυο δωρεάν είναι ελεύθερη.

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε, ότι η νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας εφαρμόζεται για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις με τον ίδιο τρόπο που εφαρμόζεται για τις έντυπες. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία ηλεκτρονικών περιοδικών πρέπει να γνωρίζετε ότι:

  • αποδέχεστε τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Ν. 2121/93, Ν. 3049/2002 άρθρο 14 και Ν. 3057/2002 άρθρο 81) και ότι απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή εκτύπωση όλου του περιεχομένου των τευχών των περιοδικών
  • δηλώνετε υπεύθυνα ότι τα τεκμήρια θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για προσωπική σας μελέτη ή έρευνα