Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Ανακοινώσεις :: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΠΟ 4/10/2021

01-10-2021  -  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΠΟ 4/10/2021

Από Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021, η Βιβλιοθήκη λειτουργεί

 σύμφωνα με:

α)  την υπ΄ αριθμ. 119847/ΓΔ6 (ΦΕΚ 4406 -24/09/2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και τα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022»  και
β) την υπ΄ αρ. πρωτ. 20674/569 (29/09/2021) Ανακοίνωση της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Συγκεκριμένα:

1) Η είσοδος σε όλους τους χώρους της θα επιτρέπεται μόνο σε όσους διαθέτουν αποδεικτικό ότι πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους για COVID-19  προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών,
• έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό με μία (1) δόση εμβολίου, λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19,
• έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 κι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος, κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου,
• έχουν διαγνωστεί αρνητικοί για κορωνοϊό COVID-19 σε πρόσφατο εργαστηριακό έλεγχο, με τη μέθοδο PCR ή rapid test.
[Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα].

Εκτός από το απαιτούμενο -ανά περίπτωση- αποδεικτικό, οι χρήστες πρέπει να επιδεικνύουν υποχρεωτικά και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (ακαδημαϊκή ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο).

2) Είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) σε όλους τους χώρους της Βιβλιοθήκης.

3) Η μη τήρηση των συγκεκριμένων υποχρεώσεων συνεπάγεται απομάκρυνση από το χώρο της Βιβλιοθήκης ενώ σε περίπτωση άρνησης αποχώρησης οι χρήστες παραπέμπονται αρμοδίως για την εκτέλεση πειθαρχικού παραπτώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Οι χρήστες οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ατομικής υγιεινής και να αποφεύγουν το συνωστισμό τόσο κατά τον έλεγχό τους στην είσοδο/έξοδο της Βιβλιοθήκης όσο και κατά την παραμονή τους στον εσωτερικό χώρο της (αναγνωστήρια, βιβλιοστάσια, πάγκο εξυπηρέτησης, φωτοτυπικά κ.α.).


Επιστροφή στις ανακοινώσεις