Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Γ' ΚΠΣ - Οίστρος
Γ΄ ΚΠΣ του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (2000 - 2006 ) - Οίστρος.
Η συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, με το Πρόγραμμα «Οίστρος», έχει σαν σκοπό την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό της. Έμφαση δίνεται στην ενίσχυση των συλλογών, τον εκσυγχρονισμό της υλικοτεχνικής υποδομής, στην εκπαίδευση του προσωπικού, στη διεύρυνση των υπηρεσιών προς τους χρήστες και στην αναβάθμιση της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης.