Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Χρήσιμες συνδέσεις :: Λεξικά
Εγγραφές: 1-2 από 2 [Αρχή] [Προηγούμενη] [Επόμενη] [Τέλος] Σελίδα: [1]
1. Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC)  Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

 
    Πλήρες Κείμενο
    
    Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC)
Εναλλακτικός τίτλος LIMC
Περιγραφή

Δικτυακός χώρος με τρεις βάσεις δεδομένων :

LIMCicon περιλαμβάνει έργα της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας που φέρουν μυθολογικές ή θρησκευτικές παραστάσεις.

Η LIMCbiblio περιέχει πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα και επιδιώκει να συμπληρώσει τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί στο σύνολο των τόμων του LIMC.
Η LIMCabrev προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να βρουν τους πλήρεις τίτλους, οι οποίοι αντιστοιχούν στις βιβλιογραφικές συντομογραφίες και έχουν χρησιμοποιηθεί στο LIMC , στο ThesCRA (Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum) και στο συγκεκριμένο δικτυακό χώρο.

Θέμα Ιστορία, Αρχαιολογία, Τέχνη
Φιλολογία, Γλωσσολογία
Τύπος Λεξικά
Γλώσσα Μη Διαθέσιμο
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
2. Lexicon of Greek Personal Names (LGPN) Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

 
    Πλήρες Κείμενο
    
    Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος Lexicon of Greek Personal Names (LGPN)
Εναλλακτικός τίτλος LGPN
Περιγραφή

Δημοσιεύονται αρχαιοελληνικά ονόματα που συναντιούνται σε όλες τις γραπτές πηγές από τον 8ο αι. π.Χ. μέχρι και την ύστερη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Τα κριτήρια αναζήτησής τους είναι κυρίως χρονολογικά και γεωγραφικά.

Θέμα Ιστορία, Αρχαιολογία, Τέχνη
Φιλολογία, Γλωσσολογία
Τύπος Λεξικά
Γλώσσα Μη Διαθέσιμο
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
Εγγραφές: 1-2 από 2 [Αρχή] [Προηγούμενη] [Επόμενη] [Τέλος] Σελίδα: [1]