Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Στον τοπικό κατάλογο
Δυνατότητα αναζήτησης βιβλιογραφικών πληροφοριών. Κυρίως στη Β.Δ του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η πρόσβαση γίνεται μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50
Στον κατάλογο άλλων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Ζέφυρος)
Δυνατότητα αναζήτησης βιβλιογραφικών πληροφοριών στις Βάσεις Δεδομένων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. Η πρόσβαση γίνεται μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50
Στο Διαδίκτυο
Δυνατότητα αναζήτησης σε πύλες, ευρετήρια, μηχανές αναζήτησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Στους δικτυακούς τόπους άλλων Βιβλιοθηκών
Δυνατότητα αναζήτησης στις ιστοσελίδες άλλων βιβλιοθηκών, κυρίως Ακαδημαϊκών.