Παραδείγματα από τη Βιβλιοθήκη Γιάννη Βλαχογιάννη
1o από 2 αρχεία.
[Αρχή]
[Προηγούμενη]
Εγχειρίδιον
Στοχασμοί
[Επόμενη]
[Τέλος]
Εγχειρίδιον
Εγχειρίδιον
Χαιρέτης, Κήρυκος, ο Κρης, 1760-1830.
Εγχειρίδιον της των ζώων οικονομίας, τουτέστιν η περί ανθρώπους, και περί τα άλογα ζώα αιτία του ζην.
Ενετίησι : Εν τη Τυπογραφία του ποτέ Δημητρίου Θεοδοσίου, νυν δε Πάνου Θεοδοσίου του εξ Ιωαννίνων, αψηή. [=1798]
72 σ. , 17 εκ.
ΠΠΚ 122513