12-06-2020  -  Επαναλειτουργία της Βιβλιοθήκης από 15/6/2020

Με απόφαση της 33ης/05-06-2020 έκτακτης συνεδρίας της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, η Βιβλιοθήκη θα επαναλειτουργήσει στις Πανεπιστημιουπόλεις Ρεθύμνου και Ηρακλείου από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020, για την εξυπηρέτηση των μελών του Ιδρύματος, μόνο για δανεισμό κατόπιν ραντεβού και επιστροφή υλικού.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ:
Το ωράριο εξυπηρέτησης κοινού για δανεισμό - επιστροφή υλικού είναι 09:00 - 15:00, Δευτέρα - Παρασκευή. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Εξυπηρετούνται αποκλειστικά τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και όχι εξωτερικοί χρήστες.

 Δεν επιτρέπεται η παραμονή των χρηστών εντός του κτηρίου (τα αναγνωστήρια και όλοι οι χώροι παραμένουν κλειστά για το κοινό) παρά μόνο η επίσκεψή τους στον προθάλαμο της Βιβλιοθήκης επιδεικνύοντας, απαραίτητα, την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.

Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγειονομικής προστασίας  για την αποφυγή μετάδοσης του νέου κορονοϊού (η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική). Σε περίπτωση αναμονής, οφείλουν να κρατούν απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 2 μέτρα, να ακολουθούν τις σημάνσεις και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις του προσωπικού.

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ:

Ο δανεισμός υλικού γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού, το οποίο ορίζεται από το προσωπικό αφού ο χρήστης αποστείλει σχετικό αίτημα μέσω της ειδικής φόρμας:

  1. Οι χρήστες εντοπίζουν τα βιβλία που τους ενδιαφέρουν στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης και
  2. συμπληρώνουν στη σχετική φόρμα τα απαραίτητα πεδία (τίτλο, ταξινομικό αριθμό, barcode)
  3. Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, τηρώντας σειρά προτεραιότητας, συγκεντρώνει τα βιβλία και ειδοποιεί τους χρήστες ότι είναι έτοιμα προς παραλαβή, ορίζοντας σχετικό ραντεβού. Χωρίς την παραπάνω επικοινωνία, οι χρήστες δεν προσέρχονται στη Βιβλιοθήκη.
  4. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και για να εξυπηρετηθούν όσο γίνεται περισσότεροι χρήστες, όλες οι κατηγορίες χρηστών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί κλπ) μπορούν να δανείζονται μέχρι και 5 βιβλία (εξαιρούνται τα ΜΗ ΔΑΝ και τα βιβλία περιορισμένου δανεισμού) για 10 ημέρες.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΛΙΚΟΥ:

α) Με φυσική παρουσία : Τα βιβλία παραδίδονται στον προθάλαμο της Βιβλιοθήκης εντός του ορισμένου ωραρίου (09:00 – 15:00).

Για την επιστροφή υλικού δεν απαιτείται ραντεβού.

Η Βιβλιοθήκη τηρεί αρχείο όσων προσέρχονται για επιστροφή υλικού.

β) Λόγω των ειδικών συνθηκών, είναι κατ’ εξαίρεση δυνατή η επιστροφή βιβλίων με ταχυμεταφορική εταιρεία (με έξοδα του αποστολέα) στην Υπηρεσία Δανεισμού της οικείας Βιβλιοθήκης του χρήστη. Η υπηρεσία θα ενημερώσει το χρήστη για την παραλαβή των βιβλίων αφού ανοιχθεί το πακέτο (έχοντας παραμείνει τον απαιτούμενο χρόνο σε καραντίνα).

Τα βιβλία που επιστρέφονται παραμένουν σε απομόνωση σε ειδικό χώρο για συγκεκριμένο χρόνο, ανάλογα με το υλικό του εξωφύλλου τους: τρεις ημέρες αν έχουν χάρτινο εξώφυλλο, δέκα ημέρες αν έχουν πλαστικοποιημένο εξώφυλλο. Μετά την παρέλευση του χρόνου απομόνωσης τα βιβλία επαναταξιθετούνται και είναι διαθέσιμα για εκ νέου δανεισμό σε ενδιαφερόμενους χρήστες.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΕΥΔΟΞΟΥ»:

Για την επιστροφή των παρατύπως παραληφθέντων συγγραμμάτων του Ευδόξου μπορούν να ακολουθηθούν οι ίδιες διαδικασίες με την επιστροφή υλικού της Βιβλιοθήκης (φυσική παρουσία ή αποστολή με ταχυμεταφορική). Και στις δύο περιπτώσεις είναι απαραίτητο το ονοματεπώνυμο του φοιτητή, το Τμήμα και ο αριθμός μητρώου του. 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

Οι εργασίες παραδίδονται στη Βιβλιοθήκη ως εξής:

α) Με φυσική παρουσία, προσκομίζοντας συμπληρωμένο και το σχετικό Έντυπο Κατάθεσης  

β) Ηλεκτρονικά (σε format pdf ή ms-word), μέσω της σχετικής φόρμας (Υποβολή εργασίας) του Ιδρυματικού Αποθετηρίου Elocus. Στη συνέχεια αποστέλλονται  σε έντυπη μορφή -με ταχυμεταφορική-  τόσο η εργασία (δεμένη) όσο και η  αίτηση (υπογεγραμμένη).

Μόλις η Βιβλιοθήκη παραλάβει και τις δύο μορφές της εργασίας (έντυπη και ηλεκτρονική) στέλνει τη σχετική βεβαίωση στην οικεία Γραμματεία.

 Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά με τη Βιβλιοθήκη στις διευθύνσεις  libr@lib.uoc.gr (Ρέθυμνο) και libh@lib.uoc.gr (Ηράκλειο).