28-04-2020  -  Δωρεάν πρόσβαση σε έργα αναφοράς και ακαδημαϊκά εγχειρίδια του Cambridge Core

Δωρεάν πρόσβαση σε έργα αναφοράς και ακαδημαϊκά εγχειρίδια του Cambridge Core μέχρι 31 Μαΐου:
HTML Textbooks, Cambridge Histories, Cambridge Companions & Cambridge Elements

Είναι απαραίτητη η σύνδεση μέσω του VPN του ΠΚ.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Πλήρης κατάλογος 700+ HTML textbooks 
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/textbooks

Cambridge Companions
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/collections/cambridge-companions

Cambridge Histories
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/collections/cambridge-histories

Cambridge Elements
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/elements

Επιπλέον, παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στην έρευνα για τον κορονοϊό, στην Cambridge Core. Περισσότερα από 80 σχετικά κεφάλαια βιβλίων και άρθρα περιοδικών βρίσκονται -επί του παρόντος- στη συλλογή, με μελλοντική προσθήκη άρθρων μόλις αυτά δημοσιευθούν: 
https://www.cambridge.org/core/browse-subjects/medicine/coronavirus-free-access-collection

Περισσότερες λεπτομέρειες για την επιδημία COVID-19 από την Press Academic Publishing:
https://www.cambridge.org/gb/academic/covid-19-resources-and-information