27-03-2020  -  Διευρυμένη πρόσβαση στο υλικό της JSTOR για τα μέλη του ΠΚ μέχρι 30 Ιουνίου

Ενημερώνουμε τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης ότι η JSTOR, συμβάλλοντας στην αυξημένη ανάγκη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης λόγω του κορωνοϊού, προσφέρει σε όσα ιδρύματα διατηρούν συνδρομή σε επιμέρους συλλογές της, δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις συλλογές μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Δεδομένης της υπάρχουσας ιδρυματικής συνδρομής της Βιβλιοθήκης σε ορισμένες από τις συλλογές της JSTOR, έχει ήδη ενεργοποιηθεί για τα μέλη του ΠΚ η πρόσβαση σε όλες τις συλλογές περιοδικών της JSTOR, καθώς και σε ένα μεγάλο, διαρκώς αυξανόμενο, αριθμό ηλεκτρονικών βιβλίων (περισσότερα από 30.000).

Η πρόσβαση είναι δυνατή για όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου Κρήτης που συνδέονται στο διαδίκτυο μέσω του δικτύου VPN του Ιδρύματος.