08-10-2019  -  Απογευματινά σεμινάρια/ενημερώσεις (Κεντρική Βιβλιοθήκη - Ρέθυμνο)

18, 23, 31 Οκτωβρίου και 5, 11 Νοεμβρίου

Θα πραγματοποιηθούν απογευματινές ενημερώσεις για τη:

Βασική χρήση της Βιβλιοθήκης (ώρα 5:30 μ.μ.)

Χρήση του Ηλεκτρονικού Καταλόγου της (ώρα 6:45 μ.μ.)

-- Η παρακολούθηση και των δύο ενοτήτων (Βασική χρήση – Χρήση καταλόγου) είναι υποχρεωτική για την ενεργοποίηση του  δικαιώματος δανεισμού.
-- Οι φοιτητές παρακολουθούν 1 φορά, όποια μέρα επιθυμούν.
-- Τις ενημερώσεις μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες) δεν έχουν παρακολουθήσει καμία ή μία από τις δύο ενότητες.
-- Όσοι προσέρχονται μετά την προκαθορισμένη ώρα ή/και τη συμπλήρωση των θέσεων δε γίνονται δεκτοί.