25-09-2019  -  Σεμινάρια/Ενημερώσεις για τη Βασική Χρήση της Βιβλιοθήκης και τον Κατάλογό της (Ρέθυμνο)

Η Βιβλιοθήκη καλωσορίζει τους πρωτοετείς φοιτητές και τους ενημερώνει με ειδικά σεμινάρια για τις έντυπες και τις ηλεκτρονικές συλλογές της, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες της και για τους κανόνες λειτουργίας της,

από 14 Οκτωβρίου έως και 15 Νοεμβρίου (Δευτέρα - Παρασκευή) 

Οι ενημερώσεις θα διεξάγονται ως εξής:

Α΄ Ενότητα: Βασική Χρήση της Βιβλιοθήκης -> 10:00 π.μ. – 11:15 π.μ.
Β΄ Ενότητα : Χρήση Ηλεκτρονικού Καταλόγου -> 11:30 π.μ. – 12:30 μ.μ.

-- Η παρακολούθηση και των δύο ενοτήτων είναι υποχρεωτική για την ενεργοποίηση του δικαιώματος δανεισμού.
-- Οι φοιτητές παρακολουθούν 1 φορά, όποια μέρα επιθυμούν [ή σε δύο διαφορετικές ημέρες αλλά με τη συγκεκριμένη σειρά των ενοτήτων (Α’,Β’)]
-- Τις ενημερώσεις μπορούν να παρακολουθήσουν και φοιτητές παλαιότερων ετών που δεν έχουν παρακολουθήσει καμία ή μία από τις δύο ενότητες.
--Όσοι προσέρχονται μετά την προκαθορισμένη ώρα ή/και τη συμπλήρωση των θέσεων δε γίνονται δεκτοί.