19-10-2018  -  Ηλ. Βιβλία του εκδ. WiLEY: δωρεάν χρήση χάρη στην Κοινοπραξία (Heal-Link)

Σας ενημερώσουμε ότι για το έτος 2018, ο ΣEAB προχώρησε σε συμφωνία με τον εκδότη Wiley για πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά του βιβλία (περισσότεροι από 20000 τίτλοι) που είναι διαθέσιμα μέσω της ηλεκτρονικής του πλατφόρμας (Wiley Online Library). Η Επιτροπή των Ηλεκτρονικών Πηγών του Συνδέσμου είναι σε διαπραγματεύσεις με τον Wiley για την πρόσβαση στο εν λόγω υλικό και για την επόμενη τριετία (2019-2021).

Μετά το πέρας του 2018, η τρέχουσα σύμβαση καλύπτει την πρόσβαση (perpetual rights) στα ηλεκτρονικά βιβλία που έχουν εκδοθεί το 2016.