26-09-2018  -  Σεμινάρια/Ενημερώσεις για τη Βασική Χρήση της Βιβλιοθήκης και τον Κατάλογό της (Ρέθυμνο)

Η Βιβλιοθήκη καλωσορίζει τους πρωτοετείς φοιτητές και τους ενημερώνει με ειδικά σεμινάρια για τις έντυπες και τις ηλεκτρονικές συλλογές της, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες της και για τους κανόνες λειτουργίας της.

ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ (ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΣΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΕΤΗ) ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΕΤΕΙΣ, ΤΡΙΤΟΕΤΕΙΣ, … ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Από Δευτέρα 8 Οκτωβρίου έως και Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Από Δευτέρα 15 Οκτωβρίου έως και Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Από Δευτέρα 22 Οκτωβρίου έως και Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Από Δευτέρα 29 Οκτωβρίου έως και Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018

Οι ενημερώσεις θα διεξάγονται ως εξής:

Α΄ Ενότητα: Βασική Χρήση της Βιβλιοθήκης -> 10:00 π.μ. – 11:15 π.μ.
Β΄ Ενότητα : Χρήση Ηλεκτρονικού Καταλόγου -> 11:30 π.μ. – 12:45 π.μ.

*Η παρακολούθηση και των δύο ενοτήτων (Α’ και Β’) είναι υποχρεωτική για την ενεργοποίηση του δικαιώματος δανεισμού βιβλίων και οι φοιτητές παρακολουθούν 1 φορά (όποια ημέρα επιθυμούν)

*Όσοι προσέρχονται μετά την προκαθορισμένη ώρα δε γίνονται δεκτοί.