14-03-2018  -  Παρουσίαση της βάσης χημικής ανάλυσης και σύνθεσης REAXYS του ELSEVIER

Tην Τετάρτη 21/3/2018 και ώρα 10:00-11:00 , στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, θα γίνει  παρουσίαση της βάσης χημικής ανάλυσης και σύνθεσης REAXYS του ELSEVIER, με την υποστήριξη της InterOPTICS.

Η Βάση αυτή απευθύνεται σε καθηγητές, σπουδαστές και ερευνητές των Τμημάτων Χημείας, Βιολογίας, Επιστήμης & Τεχνολογίας των Υλικών, Επιστήμης Υπολογιστών και Ιατρικής.

Για πληροφορίες σχετικά με τη βάση REAXYS, επιλέγετε τον παρακάτω σύνδεσμο:

RDS_FactSheet_Reaxys_Oct_2016-WEB