21-09-2016  -  Σεμινάρια για τη Βασική Χρήση της Βιβλιοθήκης και τον Κατάλογό της (Ρέθυμνο)

Για τους πρωτοετείς φοιτητές*

3 – 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Τα σεμινάρια αποτελούνται από δύο ενότητες :

"Βασική χρήση της Βιβλιοθήκης" : 09:30 - 11:00
"Χρήση του ηλεκτρονικού καταλόγου της Βιβλιοθήκης"
 : 11:15 - 12:30

 -- Η παρακολούθηση και των δυο ενοτήτων είναι υποχρεωτική.

 -- Κάθε φοιτητής παρακολουθεί 1 φορά, όποια μέρα επιλέξει. 

 -- Είναι δυνατή η παρακολούθηση της δεύτερης ενότητας σε διαφορετική/επόμενη ημερομηνία (προηγείται η παρακολούθηση της ενότητας «Βασική χρήση της Βιβλιοθήκης»).

Ο χρόνος προσέλευσης και εγγραφής είναι αυστηρά 09:30-09:45. Όσοι προσέρχονται αργότερα ή/και μετά τη συμπλήρωση των θέσεων δε γίνονται δεκτοί.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης χρηστών (libr@lib.uoc.gr, τηλ. 28310 77817, 77844)

 

* Τα σεμινάρια μπορούν να παρακολουθήσουν και όσοι φοιτητές δεν έχουν εκπληρώσει τη συγκεκριμένη υποχρέωση σε προηγούμενα έτη.