29-02-2016  -  Σεμινάρια Αναζήτησης Βιβλιογραφίας (Ηράκλειο)

Η Βιβλιοθήκη στο Ηράκλειο οργανώνει σεμινάρια αναζήτησης βιβλιογραφίας σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων των Σχολών Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας.

Πληροφορίες: Τμήμα Πληροφόρησης & Εκπαίδευσης Χρηστών libh@lib.uoc.gr

 

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Αναζήτησης Βιβλιογραφίας

  Εαρινό εξάμηνο 2016

 

Μάρτιος - Μάιος


Τετάρτη 09/03/2016      13:00

· Προπτυχιακοί Φοιτητές Τμήματος Ιατρικής

Τετάρτη 16/03/2016      13:00

· Προπτυχιακοί Φοιτητές Τμήματος Ιατρικής

 

Παρασκευή  18 / 03 / 2016  10:00

· Προπτυχιακοί Φοιτητές Τμήματος Βιολογίας

 

Τρίτη  22 / 03 / 2016  11:00

 · Προπτυχιακοί Φοιτητές Τμήματος Χημείας

Πέμπτη  24 / 03 / 2016  11:00

· Προπτυχιακοί Φοιτητές Τμήματος Χημείας

 

Δευτέρα  28 / 03 / 2016  11:00

 · Προπτυχιακοί Φοιτητές Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών