13-02-2015  -  Ενημερωτική σελίδα HEAL-Link: Εκδότες και προβλήματα πρόσβασης

Ο Σύνδεσμος των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, για την καλύτερη ενημέρωση της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας σχετικά με τις πληροφορίες πρόσβασης στους διαφόρους εκδότες, προχώρησε στη δημιουργία μιας καινούριας σελίδας στη δικτυακή πύλη του κάτω από το μενού Ηλεκτρονικές Πηγές:

http://www.heal-link.gr/pub_access.php

 
Επιλέγοντας εκδότη προβάλλεται η δυνατότητα πρόσβασης ή μη,  στις παρακάτω προσφερόμενες υπηρεσίες:          

            • Τρέχον Έτος

            • Προηγούμενα Έτη

            • Backfiles

            • E-books