08-12-2014  -  Πρόσβαση σε περιοδικά της Royal Society of Chemistry

Η Royal Society of Chemistry προσφέρει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης δίμηνη πρόσβαση από τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014 στους παρακάτω τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών, με σκοπό να διευκολύνει την ακαδημαϊκή κοινότητα έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανανέωσής της συνδρομής τους: