05-11-2014  -  Αποκατάσταση της πρόσβασης στη MathSciNet

Σας ενημερώνουμε ότι η πρόσβαση στη βάση δεδομένων MathSciNet έχει αποκατασταθεί.