30-10-2014  -  Σεμινάρια Κεντρικής Βιβλιοθήκης (Ρέθυμνο) - Νοέμβριος

Π Ρ Ω Ι

Τρίτη 11

Τετάρτη 12

Τετάρτη 26

Βασική χρήση Βιβλιοθήκης

(ώρα 9:30 π.μ. – 11:15 π.μ.)

Χρήση Ηλεκτρονικού Καταλόγου

(ώρα 11:30 π.μ. – 12:45 μ.μ.)

 

 

 

 

 

Α Π Ο Γ Ε Υ Μ Α

Τρίτη 4

Τετάρτη 12

Πέμπτη 20

Δευτέρα 24

Βασική χρήση Βιβλιοθήκης

(ώρα 5:30 μ.μ. – 6:30 μ.μ.)

Χρήση Ηλεκτρονικού Καταλόγου

(ώρα 6:45 μ.μ. – 7:45 μ.μ.)

 

 

 

 

 

 


*** Η παρακολούθηση και των δύο ενοτήτων (Ενημέρωση και Ηλεκτρονικός κατάλογος) είναι υποχρεωτική για την ενεργοποίηση του δικαιώματος δανεισμού βιβλίων
*** Όσοι προσέρχονται μετά την ώρα έναρξης των σεμιναρίων δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής