19-07-2013  -  Διακοπή πρόσβασης στα περιοδικά της American Physical Society

Σας ενημερώνουμε ότι η πρόσβαση στα περιοδικά της American Physical Society (APS) έχει διακοπεί.