17-07-2013  -  Αποκατάσταση της πρόσβασης στην ISI Web of Knowledge

H πρόσβαση στην ISI Web of Knowledge αποκαταστάθηκε.

Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε ότι περιλαμβάνει:

Web of Science:
    Science Citation Index Expanded 1970-present
    Social Sciences Citation Index  1970-present
    Αrts & Humanities Citation Index 1975-present

και

Journal Citation Reports:
    Science Edition 2003-2012
    Social Sciences Edition 2003-2012