05-04-2012  -  Ωράριο Βιβλιοθήκης κατά την περίοδο του Πάσχα - Ηράκλειο

Τις ημέρες του Πάσχα όλα τα παραρτήματα της Βιβλιοθήκης στο Ηράκλειο θα λειτουργούν ως εξής:

Μεγάλη Δευτέρα   9/4/2012        08:00 - 15:00
Μεγάλη Τρίτη      10/4/2012       08:00 - 15:00
Μεγάλη Τετάρτη   11/4/2012      08:00 - 15:00

Τετάρτη  18/4/2012               08:00 - 15:00
Πέμπτη   19/4/2012               08:00 - 15:00
Παρασκευή 20/4/2012           08:00 - 15:00

Από τη Μεγάλη Πέμπτη 12/4/2012  ως και την Τρίτη του Πάσχα 17/4/2012, η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή.