24-10-2011  -  Οι ιστοσελίδες του DOAJ στην ελληνική γλώσσα

Σας ενημερώνουμε ότι πλέον είναι δυνατή η προβολή του ιστοτόπου DOAJ (Directory of Open Access Journals) στην ελληνική γλώσσα.

Tην μετάφραση πραγματοποίησαν στελέχη της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της συμφωνίας συνεργασίας που έχουν συνάψει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) και το DOAJ με στόχο την βελτίωση της ποιότητας, της πρόσβασης και της διάχυσης του περιεχομένου των περιοδικών ανοικτής πρόσβασης που εκδίδονται στην Ελλάδα ή περιοδικών ανοικτής πρόσβασης που δέχονται για δημοσίευση άρθρα στην Ελληνική γλώσσα.