02-02-2011  -  Συμφωνία συνεργασίας HEAL-Link και Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και το Directory of Open Access Journals (DOAJ) προχώρησαν σε συμφωνία συνεργασίας με στόχο την βελτίωση της ποιότητας, της πρόσβασης και της διάχυσης του περιεχομένου των περιοδικών ανοικτής πρόσβασης που εκδίδονται στην Ελλάδα ή περιοδικών ανοικτής πρόσβασης που δέχονται για δημοσίευση άρθρα στην Ελληνική γλώσσα. Πιο αναλυτικά ο ΣΕΑΒ θα αναλάβει:

* την μετάφραση και συνεχή ενημέρωση των ιστοσελίδων του DOAJ στα ελληνικά
* τον αρχικό και περιοδικό έλεγχο των ελληνικών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης που ευρετηριάζονται ή προτείνεται να συμπεριληφθούν στο DOAJ σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια του DOAJ

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και προτάσεις για τίτλους περιοδικών που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο ευρετήριο του DOAJ, απευθυνθείτε στον κο. Γεωργίου Παναγιώτη, e-mail: panos@lis.upatras.gr, τηλ: +3026109696923, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης.