21-01-2011  -  Πιλοτική υπηρεσία εκτυπώσεων και φωτοτυπιών

Στο παράρτημα της Βιβλιοθήκης στη Λ. Κνωσού έχει εγκατασταθεί, από την αρχή του έτους, μια νέα πιλοτική υπηρεσία εκτυπώσεων και φωτοτυπιών. Η υπηρεσία αυτή στηρίζεται στο ανοικτό λογισμικό Pykota και χρησιμοποιεί τον LDAP server του Πανεπιστημίου. Υποκαθιστά το υφιστάμενο σύστημα χρέωσης και αποσκοπεί μετά την πιλοτική του λειτουργία να εγκατασταθεί σε όλα τα παραρτήματα της Βιβλιοθήκης.

Οι χρήστες της υπηρεσίας μπορούν:

- να πιστώνουν τον λογαριασμό που ήδη έχουν στον Πανεπιστήμιο Κρήτης
- να χρησιμοποιούν τους εκτυπωτικούς πόρους της βιβλιοθήκης δηλαδή τα φωτοτυπικά και τους εκτυπωτές που υποστηρίζει η υπηρεσία καταναλώνοντας την    πίστωση του λογαριασμού τους
- να ενημερώνονται σχετικά με τις χρεώσεις της υπηρεσίας και τις εργασίες που έχουν εκτελέσει

Το κύριο χαρακτηριστικό της υπηρεσίας είναι η απλότητα στη χρήση:

- δεν απαιτεί την αγορά, φύλαξη και χρήση προπληρωμένων καρτών. Ως αποτέλεσμα είναι χρηστική και οικονομική
- μπορεί να προσφέρεται σε οποιοδήποτε σημείο εντός του Πανεπιστημίου
- υποστηρίζει αυτόματη πίστωση μέσω εισαγωγής χρημάτων σε αυτόματους δέκτες
- βασίζεται εξ ολοκλήρου σε ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα και αποτελεί καινοτόμο υλοποίηση