30-12-2010  -  Ανακοίνωση ΣΕΑΒ: Υπογραφή συμβάσεων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι υπογράφηκαν οι παρακάτω συμβάσεις:

ALJC (ALPSP Learned Journals Collection)
OCLC FirstSearch
Project Muse
Thesaurus Linguae Graecae
(TLG)

Όλες οι συμβάσεις (εκτός αυτής για το OCLC FirstSearch που είναι ετήσια και θα ισχύει για το 2011) θα ισχύουν για τα έτη 2011-2012.