06-10-2010  -  Τιμητική εκδήλωση για τη δωρεά "Πεχλιβανίδη" στη Βιβλιοθήκη του Π.Κ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

          Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει τιμητική εκδήλωση με τίτλο

"Τα βιβλία που αγάπησαν οι Αδελφοί Πεχλιβανίδη και δωρήθηκαν στη Βιβλιοθήκη του Παν/μίου Κρήτης"

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί ατην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Βιβλιοθήκης, στην πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου,

την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου, ώρα 7:00 μ.μ.