28-07-2010  -  Ανακοίνωση ΣΕΑΒ: Πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις για τις ανανεώσεις των ηλεκτρονικών πηγών του Σ.Ε.Α.Β.

1. Οι παρακάτω συμβάσεις (του 2009) έχουν υπογραφεί και το Υπουργείο Παιδείας έχει ξεκινήσει τη διαδικασία πληρωμής της εταιρίας Swets:

ALJC
American Chemical Society (ACS)
American Institute of Physics (AIP)
American Psychological Association (PsycARTICLES)
Association for Computing Machinery (ACM)
Blackwell
Cambridge University Press
Emerald
Grove Art, Grove Music & Oxford Reference Online
IEEE
Institute of Physics
Kluwer Law International
Lippincott Williams and Wilkins (LWW)
OCLC FirstSearch
Oxford University Press
Project MUSE
Sage
Swets
Taylor & Francis
Thesaurus Linguae Graecae (TLG)
WilsonWeb

2. Οι παρακάτω συμβάσεις (της τριετίας 2010-2012) έχουν αποσταλεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για να προωθηθούν για έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι συμβάσεις αυτές θα υπογραφούν αμέσως μετά την έγκριση τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο:

American Chemical Society (ACS)
American Institute of Physics (AIP)
American Psychological Association (PsycARTICLES)
Elsevier (ScienceDirect και Scopus) (διετής σύμβαση 2010-2011)
Emerald
IEEE
Institute of Physics
Lippincott Williams and Wilkins (LWW)
Sage
Springer
Taylor & Francis
Wiley (including Blackwell Journals)

3. Οι παρακάτω συμβάσεις (της τριετίας 2010-2012), οι οποίες δεν χρειάζεται να πάρουν έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, θα ετοιμαστούν και θα υπογραφούν μαζί με τις υπόλοιπες. Σύμφωνα με τη σύμβαση με την εταιρία Swets οι πληρωμές για το 2010 θα γίνουν μετά την αποπληρωμή από τον Σ.Ε.Α.Β. των συμβάσεων του 2009:

ALJC
Association for Computing Machinery (ACM)
Cambridge University Press
Grove Art, Grove Music & Oxford Reference Online
Kluwer Law International
OCLC FirstSearch
Oxford University Press
Project MUSE
Thesaurus Linguae Graecae (TLG)
WilsonWeb

4. Στις παρακάτω πηγές τα προβλήματα πρόσβασης θα συνεχιστούν, αφού οι εκδότες μας έχουν ενημερώσει ότι δε θα ανοίξουν την πρόσβαση στα μέλη του Σ.Ε.Α.Β. πριν πληρωθούν για το 2010, το οποίο υπολογίζεται ότι δεν θα γίνει πριν τον Οκτώβριο του 2010:

ALJC
American Psychological Association (PsycARTICLES) (μόνο για το περιεχόμενο του 2010)
Lippincott Williams and Wilkins (LWW) (μόνο για το περιεχόμενο του 2010)
OCLC FirstSearch
Project MUSE
Thesaurus Linguae Graecae (TLG)

5. Δυστυχώς μέχρι να υπογραφεί η σύμβαση με τον Elsevier για το 2010 τα προβλήματα πρόσβασης (λόγω επανειλημμένων μηνιαίων περιόδων trials) στο ScienceDirect και το Scopus θα συνεχιστούν.