02-07-2010  -  Ανακοίνωση ΣΕΑΒ: Αποκατάσταση πρόσβασης στην ΙΕΕΕ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η πρόσβαση στα περιοδικά και τα πρακτικά συνεδρίων της IEEE έχει αποκατασταθεί.