17-06-2010  -  Ανακοίνωση ΣΕΑΒ σχετικά με τη διακοπή πρόσβασης στην Scopus

Εκπρόσωπος του Elsevier μας ενημέρωσε ότι η πρόσβαση στην Scopus, για τα μέλη του Συνδέσμου, θα αποκατασταθεί τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2010.
Λόγω της λήξης της σύμβασης στις 31/12/2009 και της μη ανανέωσης της, υπάρχει η πιθανότητα να διακοπεί και πάλι η πρόσβαση με τη λήξη της δοκιμαστικής μηνιαίας περιόδου στις αρχές του επόμενου μήνα.