26-05-2010  -  Ανακοίνωση ΣΕΑΒ: Αποκατάσταση πρόσβασης στα περιοδικά της American Chemical Society (ACS)

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αποκαταστάθηκε η πρόσβαση στα περιοδικά
της American Chemical Society (ACS).