30-04-2010  -  Ενημέρωση ΣΕΑΒ για τα προβλήματα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές

Ενημέρωση ΣΕΑΒ για τα προβλήματα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές

Μετά τη διαβεβαίωση του Υπουργείου ότι έχουν εξασφαλιστεί τα κονδύλια κατʼ αρχάς για την αποπληρωμή των οφειλών μας στους εκδότες των ηλεκτρονικών περιοδικών για το 2009 και για το κόστος των συμβάσεων για το τρέχον έτος 2010, στις 19/3/2010 κατά την Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΒ στο Μετσόβιο εγκρίθηκε από το σώμα η ανανέωση όλων των μέχρι τώρα συμβάσεων για τα δύο αυτά έτη.

Μετά από αγώνα δρόμου, στις 16/4/2010, αφού μεσολάβησε και το Πάσχα, στάλθηκαν στο ΕΜΠ 17 συμβάσεις στην αγγλική και οι μεταφράσεις τους στην ελληνική (τις οποίες μεταφράσεις ανέλαβε, όπου χρειαζόταν, η Επιτροπή Περιοδικών) για τις συνδρομές του 2009, υπογεγραμμένες από την Πρόεδρο του ΣΕΑΒ κ. Μερσίνη Μορελέλη-Κακούρη.

Στις 26/4/2010 οι συμβάσεις εγκρίθηκαν από το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΕΜΠ, θα υπογραφούν από τον Αντιπρύτανη Οικονομικών Υποθέσεων του ΕΜΠ κ. Πολύζο, μετά την επιστροφή του από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων την ερχόμενη βδομάδα και θα μπουν σε διαδικασία πληρωμής.

Συγχρόνως η Επιτροπή Περιοδικών διαπραγματεύεται τις ανανεώσεις των συμβάσεων για τα έτη 2010-2012 προσπαθώντας να πετύχει –λόγω και της δυσμενέστατης οικονομικής συγκυρίας- τους καλύτερους δυνατόν οικονομικούς όρους. Η διαδικασία της ανανέωσης των συμβάσεων είναι χρονοβόρα ακόμα και στις καλύτερες των περιπτώσεων. Μέχρι τώρα η διαδικασία ξεκινούσε ένα χρόνο πριν τη λήξη των συμβάσεων, έτσι ώστε οι νέες να είναι έτοιμες συγχρόνως με τη λήξη των παλαιών συμβάσεων. Η Επιτροπή Περιοδικών, μετά από ένα και πλέον χρόνο αφόρητων πιέσεων από τους εκδότες, κάνει το καλύτερο δυνατόν ώστε να προχωρήσει σύντομα η διαδικασία. Σημειωτέον ότι αρκετές από τις συμβάσεις του 2010-2012 θα πρέπει να σταλούν από το ΕΜΠ στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έγκριση, γεγονός που συνήθως επιφέρει αξιοσημείωτες χρονικές καθυστερήσεις και επομένως ζητούμε την υπομονή και κατανόησή σας μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.