29-03-2010  -  Δοκιμαστική πρόσβαση στην DynaMed μέχρι 30/4/2010

Η Βιβλιοθήκη εξασφάλισε δοκιμαστική πρόσβαση μέχρι τις 30 Απριλίου 2010 στη βάση δεδομένων DynaMed της EBSCO, με στόχο τη χρήση και αξιολόγηση του περιεχομένου της.
Η DynaMed παρέχει βιβλιογραφικές αναφορές και περιλήψεις εργασιών για 3.000 περίπου κλινικά θέματα. Ενημερώνεται καθημερινά και ευρετηριάζει το περιεχόμενο περίπου 500 ιατρικών περιοδικών.
Περισσότερες πληροφορίες για την DynaMed.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της DynaMed  και να στείλετε τις παρατηρήσεις σας στην κ. Γιώτα Διαμάντη μέχρι τις 30 Απριλίου 2010.