23-02-2010  -  Διακόπτεται η πρόσβαση στα περιοδικά του ScienceDirect και στη βάση Scopus

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι λόγω των γνωστών προβλημάτων που υπάρχουν
με τις ανανεώσεις των συμβάσεων, ο εκδοτικός οίκος Elsevier μας ενημέρωσε ότι
από τη Δευτέρα 01-03-2010 θα διακόψει την πρόσβαση στα περιοδικά του ScienceDirect
καθώς και στη βιβλιογραφική βάση Scopus.