19-02-2010  -  Σεμινάρια για τη Χρήση της Βιβλιοθήκης & των Ηλεκτρονικών της Σελίδων - Ηράκλειο -Παράρτημα Κνωσού

Η Βιβλιοθήκη θα πραγματοποιήσει 3 σεμινάρια με θέμα :"Χρήση της Βιβλιοθήκης και των Ηλεκτρονικών σελίδων της" ως εξής:

 Τετάρτη  24/2/2010
 13:00-14:00
 Πέμπτη  25/2/2010
 13:00-14:00
 Τρίτη
 2/3/2010
 13:00-14:00


Δήλωση συμμετοχής στην είσοδο της Βιβλιοθήκης ή τηλεφωνικά στο 2810 393235 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση vitsax@lib.uoc.gr

- Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι υποχρεωτική για την απόκτηση κωδικού για το δανεισμό
- Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής, τουλάχιστον μία μέρα πριν την πραγματοποίηση του σεμιναρίου