05-11-2009  -  Δοκιμαστική πρόσβαση στη Research Starters - Sociology

 Η Βιβλιοθήκη εξασφάλισε δοκιμαστική πρόσβαση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010 στη βάση δεδομένων Research Starters - Sociology της EBSCO.
Η Research Starters περιέχει συνοπτικά αλλά περιεκτικά άρθρα (περίπου 3.000 λέξεων) γραμμένα από ερευνητές, επιστήμονες και άλλους ειδικούς, σχεδιασμένα ώστε να αποτελούν σημεία εκκίνησης για τους φοιτητές που ασχολούνται με τα συγκεκριμένα ζητήματα.
Πρόσβαση στην Research StartersSociology παρέχεται μέσω του καταλόγου βάσεων δεδομένων της Βιβλιοθήκης, ή απευθείας στη διεύθυνση http://search.ebscohost.com/.
Περισσότερες πληροφορίες για την Research StartersSociology.