25-09-2009  -  Πρόσβαση στα παλαιότερα τεύχη των περιοδικών της ACS

Σας ενημερώνουμε ότι, μέχρι να υπογραφεί η σύμβαση για την τρέχουσα χρονιά, αποκαταστάθηκε η πρόσβαση ΜΟΝΟ στα παλαιότερα τεύχη (backfiles) των περιοδικών της ACS (American Chemical Society). Συγκεκριμένα, τα μέλη του Συνδέσμου έχουν πάλι πρόσβαση στα τεύχη που έχουν εκδοθεί ως και το 1995 των παρακάτω περιοδικών:
 • Accounts of Chemical Research
 • Analytical Chemistry
 • Biochemistry
 • Bioconjugate Chemistry
 • Biotechnology Progress
 • Chemical Research in Toxicology
 • Chemical Reviews
 • Chemistry of Materials
 • Energy and Fuels
 • Environmental Science and Technology
 • Industrial & Engineering Chemistry Research
 • Inorganic Chemistry
 • Journal of Agricultural and Food Chemistry
 • The Journal of the American Chemical Society
 • Journal of Chemical and Engineering Data
 • Journal of Chemical Information and Modeling
 • Journal of Medicinal Chemistry
 • Journal of Natural Products
 • The Journal of Organic Chemistry
 • Journal of Physical Chemistry A&B
 • Langmuir Macromolecules