06-04-2009  -  Ανακοίνωση του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών σχετικά με την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές του Συνδέσμου για το διάστημα 2009-2011

Tο ΥπΕΠΘ αποφάσισε να εντάξει τη χρηματοδότηση των συμβάσεων για τις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης του ΣΕΑΒ στο ΕΣΠΑ. Λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών της ένταξης ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά το επόμενο χρονικό διάστημα προβλήματα πρόσβασης. Ο ΣΕΑΒ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια.