11-03-2009  -  Σεμινάρια για τη Χρήση της Βιβλιοθήκης & των Ηλεκτρονικών της Σελίδων - Ηράκλειο -Παράρτημα Κνωσού

Η Βιβλιοθήκη θα πραγματοποιήσει 5 σεμινάρια με θέμα :"Χρήση της Βιβλιοθήκης και των Ηλεκτρονικών σελίδων της" ως εξής:

 Τρίτη
 17/3/2009
 13:00-14:00
 Τετάρτη  18/3/2009  16:00-17:00
 Πέμπτη  26/3/2009  13:00-14:00
 Παρασκευή  27/3/2009  13:00-14:00
 Τετάρτη    1/4/2009  16:00-17:00


Δήλωση συμμετοχής στην είσοδο της Βιβλιοθήκης ή τηλεφωνικά στο 2810 393235 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση vitsax@lib.uoc.gr

- Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι υποχρεωτική για την απόκτηση κωδικού για το δανεισμό
- Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής, τουλάχιστον μία μέρα πριν την πραγματοποίηση του σεμιναρίου