24-10-2008  -  Διαγωνισμός προμήθειας επιστημονικών βιβλίων

 Διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας επιστημονικών βιβλίων τα οποία θα εμπλουτίσουν τα παραρτήματα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.