24-10-2008  -  Ανακοίνωση Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών - Χρηματοδότηση

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνουμε στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ότι το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, αποφάσισε να χρηματοδοτήσει τις δράσεις του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για το χρονικό διάστημα 2009-2011. Το Υπουργείο δεσμεύθηκε ακόμα να χρηματοδοτήσει ιδρυματικές προτάσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων για την υποστήριξη του ερευνητικού έργου των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, στις οποίες μπορούν να συμπεριληφθούν οι ανά Ίδρυμα Βιβλιοθήκες.

Ο Σ.Ε.Α.Β. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις θετικές αυτές εξελίξεις, αλλά και παραμένει σε επιφυλακή μέχρις ότου λυθεί κατά τα υπεσχημένα (οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας) και το θέμα των συμβασιούχων βιβλιοθηκονόμων και τεχνικών.