11-04-2008  -  Διακοπή λειτουργίας του κεντρικού μηχανογραφικού συστήματος Βιβλιοθήκης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 - ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008

Λόγω διακοπής λειτουργίας του κεντρικού μηχανογραφικού συστήματος της Βιβλιοθήκης δε γίνονται:

  • Δανεισμοί, ανανεώσεις και επιστροφές βιβλίων
  • Αναζητήσεις
    -- στον κεντρικό βιβλιογραφικό κατάλογο
    -- την ψηφιακή βιβλιοθήκη
    -- την Ανέμη και
    -- τον ηλεκτρονικό κατάλογο των περιοδικών